Stukje Tekst over privacy

Inleidende bepalingen 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Jan van Vlissingenhof 58 (5709AR) Helmond, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 64869326 en draagt de naam Stukje Tekst. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via paulien@stukjetekst.nl en telefonisch via +31 622388279.

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.  

  

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 augustus 2018.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 

De persoonsgegevens worden verwerkt als u zich voor de blog inschrijft, indien u het contactformulier invult of als u een bestelling plaatst in de webshop. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het opnemen van contact, het herschrijven/optimaliseren van cv’s, het schrijven van sollicitatiebrieven, de verzending van producten uit de webshop en het versturen van facturen en betaalverzoeken.

Op de website wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam en uw e-mailadres bij het inschrijven voor de blog of bij het invullen van het contactformulier. Het betreft uw e-mailadres, uw naam, uw telefoonnummer en uw adresgegevens indien u een bestelling plaatst in de webshop. Het e-mailadres kan gebruikt worden om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. 

Indien de opdracht betrekking heeft op een cv of een sollicitatiebrief dan is het mogelijk om een cv te uploaden via het contactformulier. Dan deelt u onder andere uw naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw nationaliteit en links naar uw social media. Tevens is het voor de facturatie van belang om uw bankrekeningnummer en uw factuuradres te delen.

De persoonsgegevens die verzameld worden indien de opdracht verband houdt met cv’s of sollicitatiebrieven worden opgeslagen voor een termijn van 6 maanden na het laatste contact met u. De persoonsgegevens die verzameld worden in verband met andere opdrachten worden bewaard voor een termijn van 2 jaar na het laatste contact.

 

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: u geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens indien de opdracht betrekking heeft op cv’s of sollicitatiebrieven en het verwerken is noodzakelijk voor Stukje Tekst om aan de opdracht te voldoen.

 

Bijzondere categorieën persoonsgegevens 

Indien Verantwoordelijke bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerkt moet u hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven en u kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn uw ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische- of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Middels het ondertekenen van het toestemmingsformulier of deze privacyverklaring geeft u uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van deze persoonsgegevens.
 

Cookies    

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 

 

Verwijzing naar andere websites 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. 

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek aan deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website. 

 

Doorgifte aan verwerkers en derden 
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Stukje Tekst zijn ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst, of anderszins werkzaamheden verrichten voor Stukje Tekst. U kunt hierbij denken aan Dropbox, Canva en Mailchimp.

 

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

 

Beveiliging 

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen op een server buiten Nederland, elders in Europa of de VS.

 

Uw privacyrechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bovendien heeft u het recht om persoonsgegevens te ontvangen die Stukje Tekst van u heeft. Deze overdracht dient te geschieden in een vorm die het voor u mogelijk maakt om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij. Indien u de door u verstrekte gegevens wil ontvangen, inzien en/of wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar paulien@stukjetekst.nl.
 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan paulien@stukjetekst.nl.

 
Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).  

 

U kunt zich in de toekomst afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan paulien@stukjetekst.nl.

Over Stukje Tekst

Jan van Vlissingenhof

58 5709 AR Helmond

06-22388279

Bank NL71 RABO 0308185625 KVK 64869326

Stukje Tekst over
Saaie stukjes tekst
  • Stukje Tekst op Facebook
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon